Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksyisin
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Espoo
Kandiohjelmat

Muoti

Muodin pääaineessa opiskelija perehtyy muodin, vaatteiden, vaatetusmateriaalien ja mallistojen suunnitteluun. Opintojen lopussa opiskelija on sisäistänyt muotiajattelun, muodin mekanismit ja muodilliset lähtökohdat, tuntee alan menetelmät, prosessit ja materiaalit sekä hallitsee vaatesuunnittelun ja/tai muodillisista lähtökohdista tapahtuvan tekstisuunnittelun perusteet.

Muodin opiskelu

Muodin pääaineesta valmistuva taiteen kandidaatti kykenee taiteellisesti korkeatasoiseen ja luovaan työskentelyyn. Opiskelija oppii alan edellyttämät tiedonhankinta-, ongelmanratkaisu- ja analyysimenetelmät, erilaisten mallistojen ja konseptoinnin perusteet sekä hallitsee henkilökohtaisen suunnitteluprosessin. Opiskelija tuntee tekstiilimateriaalien ja funktionaalisen suunnittelun perusteet, vaatteiden kaavoitusmenetelmät sekä vaatteiden ja tekstiilien valmistus- ja viimeistelymenetelmät. Opiskelija oppii perustelemaan valintansa sekä kommunikoimaan visuaalisesti ja sanallisesti sekä toimimaan ryhmän jäsenenä.

Koulutuksessa opiskelijat oppivat ymmärtämään vaatetus- ja tekstiiliteollisuuden kestävän kehityksen maailmanlaajuisen merkityksen. Muodin pääaine kannustaa taiteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun yhdistämiseen. Opiskelija ymmärtää muodin sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä. Opiskelija osaa dokumentoida työskentelyprosessinsa ja sen tulokset, osaa käyttää tietolähteitä, ilmaista ajatuksiaan kirjallisesti ja soveltaa tietoa luovasti ja ennakkoluulottomasti. Opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon, kansainväliseen työharjoitteluun sekä osallistumaan Muotoilun laitoksella järjestettävään kansainväliseen näyttelyyn tai näytökseen.

Koulutuksen rakenne

Muodin opinnot rakentuvat kaikille opiskelijoille yhteisistä opinnoista, pääaineen pakollisista ja valinnaisista opinnoista, sivuaineopinnoista sekä taide-, kieli-, ja viestintäopinnoista. Opiskelija voi painottaa opintonsa joko vaatetus- ja tekstiilisuunnitteluun tai niiden yhdistelmään. Yhteistyöprojektit ovat olennainen osa opiskelua. Opinnoissa keskitytään erilaisten mallistojen, vaatteiden, materiaalien sekä kuosien suunnitteluun ja toteutukseen, funktionaaliseen ja konseptuaaliseen suunnitteluun sekä luovaan yrittäjähenkisyyteen. Opiskelijat perehtyvät ajankohtaisiin kulttuurillisiin ilmiöihin, muodin mekanismeihin ja alan kansainväliseen toimintakenttään. Kestävän kehityksen näkökulma ja ihminen suunnittelun lähtökohtana on huomioitu kaikessa opetuksessa.

Taiteen kandidaatti työelämässä

Muodin pääaineesta valmistunut taiteiden kandidaatti voi työskennellä vaatetus-, tekstiili- ja muotisuunnittelun sekä konseptisuunnittelun avustavissa tehtävissä. Opiskelijat voivat jatkaa maisteriopintoihin Muotoilun laitoksen maisteriohjelmissa.

Hakeminen

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.

Tutkinto / todistus

Taiteen kandidaatti 

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto

Maailmanluokan koulutus on vain osa opiskelukokemusta. Siksi Aalto tarjoaa opiskelijoille kansainvälisen toimintaympäristön, ympärille aktiivisen Aalto-yhteisön ja useita erilaisia mahdollisuuksia osallistua opiskelijatoimintaan. Aalto-yopisto on tuonut yhteen tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden, ja on edelläkävijä nällä aloilla. Kampus on kehittynyt vauhdilla maailmanluokan...


Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Aalto-yliopisto

Otakaari 1
02150 Espoo

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31