Sivuston käyttötapa: Mobiili

Mietitkö mihin hakisit? Tule Haavi-koulutusmessuille! 📚✨

Hälsovetenskaper

Åbo Akademi
Sammanfattning
3+2 år
Svenska
Möjlighet till studiestöd
Hösten
Sista ansökan: Gemensam ansökan
   
Lähiopetus
Vaasa
Kandiohjelmat

Hälsovetenskaper

Hälsovetenskaper, Åbo Akademi

Hälsovetenskaper

Människans hälsa och välbefinnande är en helhet av flera olika pusselbitar. Du som läser hälsovetenskaper lär dig om människan i vården, hennes hälsa, omsorg och omvärld. Kanske intresserar du dig för vad vi kan göra för att främja folkhälsan och förebygga sjukdomar, eller hur vi kan lindra patienters lidande? På vilket sätt vi upplever (o)hälsa? Dessa och andra frågor behandlar hälsovetenskaperna både ur ett etiskt, kulturellt och vårdperspektiv.

Ditt genuina intresse för människans hälsa och välbefinnande går hand i hand med din vilja att både hjälpa på individnivå och utveckla vården som helhet. Din insats som vårdexpert behövs på många fronter.

Innehållet i utbildningen

Du som studerar hälsovetenskaper vid Åbo Akademi har vårdvetenskap som huvudämne och blir först kandidat och därefter magister i hälsovetenskaper. Du väljer din studieinriktning med biämnena social- och hälsovårdsadministration, vårdvetenskapens didaktik, hälsokunskap och hälsoteknologi.

Med social- och hälsovårdsadministration som biämne kan du bli ledare eller administratör inom social- och hälsovård. Hälsovetenskapens didaktik är för dig som har en vårdyrkesexamen sedan tidigare och som vill undervisa och handleda som vårdlärare på yrkeshögskola eller yrkesläroanstalt. Med hälsokunskap och pedagogik som biämnen kan du bli ämneslärare i hälsokunskap. Hälsoteknologi, i sin tur, är för dig som är intresserad av de möjligheter och utmaningar som teknologin skapar inom vården. För en alldeles egen profilering har du också möjlighet att välja andra biämnen och studera utomlands.

Du som vårdexpert i arbetslivet

Vårdexperter är efterfrågade på arbetsmarknaden och placerar sig huvudsakligen inom den kommunala vården men även på den privata marknaden och inom undervisningssektorn. Inom vården jobbar många i förmansposition, exempelvis som avdelningsskötare, servicechefer eller omsorgschefer. Med dina ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter, liksom ditt starka fokus på människan, tar du de rätta besluten i arbetslivet!

Bonus: För duktiga magistrar i hälsovetenskaper erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning!


Terveystieteiden koulutusohjelma

Ihmisen terveys ja hyvinvointi koostuvat useista palasista. Terveystieteiden opiskelija perehtyy hoidettavaan ihmiseen ja tämän terveyteen, hoitoon ja ympäröivään maailmaan. Ehkä sinua kiinnostavat kansanterveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy tai potilaiden kipujen lievittäminen. Pohdit ehkä sitä, miten koemme terveyden ja sairauden. Näitä ja muita kysymyksiä terveystieteet tarkastelevat eettisestä, kulttuurisesta ja hoidollisesta näkökulmasta.

Olet aidosti kiinnostunut ihmisen terveydestä ja hyvinvoinnista ja haluat sekä auttaa yksittäisiä ihmisiä että kehittää hoitoa kokonaisuutena. Panostasi hoidon ammattilaisena tarvitaan monella taholla.

Koulutuksen sisältö

Kun opiskelet terveystieteitä Åbo Akademissa, pääaineesi on hoitotiede, ja suoritat ensin terveystieteiden kandidaatin ja sen jälkeen maisterin tutkinnon. Sivuaineiden suuntautumisvaihtoehdot ovat sosiaali- ja terveyshallinto, hoitotieteen didaktiikka, terveystieto ja terveysteknologia.

Sosiaali- ja terveyshallintoa sivuaineena opiskelevat saavat valmiuksia työskentelyyn sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaajina tai hallinnon tehtävissä. Hoitotieteen didaktiikka sopii niille, joilla on aiempi hoitoalan tutkinto ja jotka haluavat toimia ammattikorkeakoulussa tai -oppilaitoksessa opettajana tai ohjaajana.

Jos valitset sivuaineiksi terveystiedon ja kasvatustieteen, saat pätevyyden toimia terveystiedon aineenopettajana. Terveysteknologia puolestaan sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita teknologian synnyttämistä mahdollisuuksista ja haasteista hoitotyössä. Voit myös valita muita sivuaineita ja halutessasi opiskella ulkomailla.

För att beställa gratis information om Hälsovetenskaper, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Ansökan till utbildningen sker via den gemensamma ansökan.

Examen / diplom

  • Kandidat i hälsovetenskaper
  • Magister i hälsovetenskaper

Beställ information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Hälsovetenskaper.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan

Åbo Akademi

Åbo Akademi

Åbo Akademi är ett stort universitet i liten förpackning! Välj bland våra många huvudämnen och biämnen och skräddarsy din egen profil. Med stark studiegemenskap och nära kontakt mellan studerande och personal blir dina studier både roliga och smidiga hos oss....


Lue lisää oppilaitoksesta Åbo Akademi ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Åbo Akademi

Tuomiokirkontori 3
20500 Turku

 Näytä puhelinnumero
www.abo.fi


Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31