Sivuston käyttötapa: Mobiili

Teologi

Åbo Akademi
Sammanfattning
3+2 år
Svenska
Möjlighet till studiestöd
Hösten
Sista ansökan: Gemensam ansökan
   
Lähiopetus
Turku
Kandiohjelmat

Teologi

Teologi, Åbo Akademi

Teologi

Teologistudier ger ett fascinerande perspektiv på livet. Olika livsval, värderingar, visioner, handlingar och förhållningssätt både förenar och skiljer oss människor. Du som funderar på etiska frågor och problem får under teologiutbildningen verktyg att reflektera över dem utifrån den kristna traditionen. Du lär dig också att analysera religiösa texter och upptäcka bakgrunden till aktuella och historiska företeelser, och får svar på hur den kristna tron kommer till uttryck i kyrkligt liv. Utbildningen ger även utmärkta färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation, samt en bred vetenskaplig sakkunskap som du kan stöda dig på i arbetslivet. Som teologistuderande lär du dig diskutera information, problem och lösningar på ett konstruktivt sätt.

Innehållet i utbildningen

Under kandidatstudierna får du en omfattande introduktion till Bibeln och kristendomen samt insikter i religioner och livssyner i allmänhet. Ditt val av yrkesprofilering mellan ämneslärare, präst eller sakkunnig styr dina fortsatta studier. I magisterstudierna fördjupar du dina kunskaper ytterligare enligt tidigare val för att få den behörighet som du önskar. Du kan även specialisera dig för att bli sakkunnig och få just den profilering du vill ha inför arbetslivet.

Du som teolog i arbetslivet

Som utexaminerad teologie magister kan du, beroende på din specialisering, arbeta som präst eller ämneslärare. Du kan också jobba inom kyrklig förvaltning och organisationer (t.ex. Finska Missionssällskapet) eller med publikationsverksamhet (t.ex. tidskrifter, böcker). En del fortsätter forska inom Åbo Akademis internationella nätverk och sätter sig in i mångfasetterade frågor som relationerna mellan judendomen, kristendomen och islam, Jesusforskning, kyrkohistorisk forskning, forskning om kyrklig praxis eller dogmatik och teologisk etik med religionsfilosofi. Oavsett var du hittar din plats får du vara beredd på att ditt arbete vädjar till känslor och väcker tankar.

Bonus: Åbo Akademi erbjuder fina möjligheter till studentutbyte och praktik för den som vill nå en ännu djupare förståelse för mänskligheten runt om i världen.


Teologia

Teologian opinnot antavat kiehtovan näkökulman elämään. Erilaiset elämänvalinnat, arvot, näkemykset, teot ja asenteet sekä yhdistävät että erottavat meitä ihmisiä. Eettisiä kysymyksiä ja ongelmia pohdiskelevalle teologian opinnot tarjoavat keinoja asioiden käsittelyyn kristillisen perinteen pohjalta. Opit myös analysoimaan uskonnollisia tekstejä ja oivallat ajankohtaisten ja historiallisten ilmiöiden taustoja. Saat tietää, miten kristinusko ilmentyy kirkollisessa elämässä.

Koulutus antaa erinomaiset suullisen ja kirjallisen viestinnän valmiudet sekä laajan tieteellisen asiantuntemuksen, johon voit tukeutua työelämässä. Teologian opiskelijat harjaantuvat keskustelemaan tiedosta, ongelmista ja ratkaisuista rakentavalla tavalla.

Koulutuksen sisältö

Kandidaattivaiheen opinnot tutustuttavat sinut kattavasti Raamattuun ja kristinuskoon ja perehdyttävät uskontoihin ja elämänkatsomuksiin yleisesti. Opintojen jatko riippuu ammatillisesta suuntautumisestasi: voit tähdätä aineenopettajaksi, papiksi tai asiantuntijatehtäviin.

Maisterivaiheen opinnoissa syvennät taitojasi aiemmin tekemäsi ammatillisen valinnan mukaan. Voit erikoistua asiantuntijatyöhön ja rakentaa opintokokonaisuuden tulevaa työelämää silmällä pitäen.

För att beställa gratis information om Teologi, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Ansökan till utbildningen sker via den gemensamma ansökan.

Examen / diplom

  • Teologie kandidat
  • Teologie magister

Beställ information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Teologi.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan

Åbo Akademi

Åbo Akademi

Åbo Akademi är ett stort universitet i liten förpackning! Välj bland våra många huvudämnen och biämnen och skräddarsy din egen profil. Med stark studiegemenskap och nära kontakt mellan studerande och personal blir dina studier både roliga och smidiga hos oss....


Lue lisää oppilaitoksesta Åbo Akademi ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Åbo Akademi

Tuomiokirkontori 3
20500 Turku

 Näytä puhelinnumero
www.abo.fi

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31