Sivuston käyttötapa: Mobiili

Barnmorska (YH) | dagstudier

Arcada
Yhteenveto
4,5 vuotta
ruotsi
Hösten
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
   
Heltid
Helsinki
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Barnmorska (YH) | dagstudier

Om du trivs med självständigt arbete, är intresserad av kvinnans hälsa och sjukdom, människans reproduktiv- och sexualhälsa, vågar ta ansvar, är utvecklingsinriktad och söker ett meningsfullt arbete är barnmorskejobbet för dig!

På Arcada utbildas professionella barnmorskor med sjukskötarkompetens där kompetensen är bred och har en stark förankring i det vårdvetenskapliga perspektivet. Du får en helhetssyn på kvinnan som patient/klient och hennes nyfödda barn. Arbetssättet kännetecknas av evidensbaserad patientsäker vård där patienten/klienten står i fokus och är delaktig i sin egen vård och de beslut som rör den.

Inom utbildningen betonas det livslånga lärandet, ständig uppdatering och inhämtning av ny kunskap och du som student stöds till självständighet och ansvarstagande samtidigt som utbildningen förbereder för arbete i mångprofessionella team.

Den kompetensstyrda läroplanen är dels i linje med de nationella kompetenserna dels följer den EU-direktiven för barnmorskeutbildning.

Utöver en barnmorskeexamen ger utbildningen dig även en examen som sjukskötare. Därför studerar du bl.a. vård (t.ex. inremedicinsk och kirurgisk vård, barnsjukvård, psykiatrisk hälso- och sjukvård), medicin och naturvetenskap (t.ex. anatomi och fysiologi). Du lär dig också forskningens och utvecklingsarbetets grunder samt ledarskap. Studierna förverkligas i nära samarbete med arbetslivet, bl.a. i form av projektarbeten individuellt eller i grupp.

Studierna på barnmorskeutbildningen är kompetensbaserade med utgångspunkt i vårdvetenskapen och med starka tvärvetenskapliga inslag av natur-, samhälls- och beteendevetenskaper.

I grundstudierna ligger fokus på vårdandets värdegrund, etik samt principer, lagar och förordningar som styr sjukskötarens såväl som barnmorskans arbete, liksom på hälsofrämjande och patientsäkerhet. Ett evidensbaserat och mångprofessionellt arbetssätt kännetecknar utbildningen. Vikten av ett vetenskapligt tänkande poängteras jämsides med betydelsen av en personlig utveckling med ökad självkännedom och förmåga till inlevelse och etiskt förhållningssätt i relation till medarbetare och patienter/klienter.
Det vårdande perspektivet fördjupas och du som student får sådana teoretiska, praktiska, personliga och metodiska kunskaper som krävs för att på ett professionellt och tryggt sätt kunna möta och vårda människor med ohälsa och lidande i olika åldrar, i olika livs- och vårdsituationer och i ett mångprofessionellt team både som sjukskötare och som barnmorska.

Du utvecklar din yrkeskompetens och stärker din yrkesidentitet genom möten med patienter/kvinnor och deras anhöriga, genom möten med andra professionella och genom att läsa och lära sig utnyttja forskningsrön i vården. Genom en fördjupning i barnmorskekunskapen demonstrerar du ditt expertkunnande i vården.

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Barnmorska (YH), Kätilö (AMK)

Arcada

Arcada

Arcada 

Yrkeshögskolan Arcada är en flerbranschhögskola, som har sitt campus i Ara­biastranden i Helsingfors. Arcada erbjuder praktisk inriktad och högklassig högskoleutbildning på såväl bachelor- som masternivå och fortbildning på svenska och engelska inom: företagsekonomi, idrot, kultur, media, social- och hälsovård och...


Lue lisää oppilaitoksesta Arcada ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Arcada

Jan-Magnus Janssonin aukio 1
00560 Helsinki

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31