Sivuston käyttötapa: Mobiili

Hälsovårdare (YH) | dagstudier

Arcada
Yhteenveto
4 vuotta
ruotsi
Hösten
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
   
Heltid
Helsinki
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Hälsovårdare (YH) | dagstudier

Målet för utbildningen inom hälsovård är att utbilda sakkunniga hälsovårdare med goda kunskaper i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete på individ-, grupp och samhällsnivå. Utbildningen ger dig kompetens att fungera på mödrarådgivning, barnrådgivning inom skolhälsovård, arbetshälsovård och i rådgivningsverksamhet för äldre i Finland, övriga Norden eller internationellt.

Utöver en examen som hälsovårdare ger utbildningen dig även en examen som sjukskötare. Därför studerar du bl.a. vård (t.ex. inremedicinsk och kirurgisk vård, barnsjukvård, psykiatrisk hälso- och sjukvård) medicin och naturvetenskap (t.ex. anatomi och fysiologi). Du lär dig också forskningens och utvecklingsarbetets grunder samt ledarskap. Studierna förverkligas i nära samarbete med arbetslivet, bl.a. i form av projektarbeten individuellt eller i grupp.

En del av studierna kan förverkligas utomlands och utbildningen ger EU-kompetens.

Hälsovårdarkompetensen är bred och har en stark förankring både inom vårdvetenskapen och folkhälsovetenskapen och ger därmed en helhetssyn på hälsa både för den enskilda individen i alla åldrar, grupper av olika slag samt hela befolkningen.

Det livslånga lärandet och ständig uppdatering och inhämtning av ny kunskap betonas och du som student stöds till självständighet och ansvarstagande samtidigt som utbildningen förbereder för arbete i mångprofessionella team.

Som utexaminerad hälsovårdare har du följande yrkesspecifika kompetenser:

  • Hälsofrämjande hälsovårdararbete
  • Hälsovårdsarbete på individ-, familje- och samfundsnivå
  • Främjande av en hälsosam och trygg miljö
  • Hälsovårdararbete på samhällsnivå

Ledarskap och utveckling inom hälsovårdararbetet

Studierna på hälsovårdarutbildningen är kompetensbaserade med utgångspunkt i vård- och folkhälsovetenskap med starka tvärvetenskapliga inslag av natur-, samhälls- och beteendevetenskaper.

I grundstudierna ligger fokus på vårdandets värdegrund, etik samt principer, lagar och förordningar som styr såväl sjukskötarens som hälsovårdarens arbete, liksom på hälsofrämjande och patientsäkerhet. Ett evidensbaserat och mångprofessionellt arbetssätt kännetecknar utbildningen. Vikten av ett vetenskapligt tänkande poängteras jämsides med betydelsen av en personlig utveckling med ökad självkännedom och förmåga till inlevelse och etiskt förhållningssätt i relation till medarbetare och patienter/klienter.

Det promotiva och preventiva vårdperspektivet fördjupas och du som student får teoretiska, praktiska, personliga och metodiska kunskaper som krävs för att du kan på ett professionellt och tryggt sätt möta och vårda människor i olika åldrar och olika livssituationer, familjer och grupper samt fungera i ett mångprofessionellt team. I alla möten betonas även en hälsosam och trygg miljö.

Hälsovårdarstudenter utvecklar sin yrkeskompetens och stärker sin yrkesidentitet genom möten med olika åldrars klienter och deras familjer, genom möten med andra professionella och genom att läsa och lära sig utnyttja forskningsrön i vården av klienter, familjer och grupper av olika slag.

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Hälsovårdare (YH), Terveydenhoitaja (AMK)

Arcada

Arcada

Arcada 

Yrkeshögskolan Arcada är en flerbranschhögskola, som har sitt campus i Ara­biastranden i Helsingfors. Arcada erbjuder praktisk inriktad och högklassig högskoleutbildning på såväl bachelor- som masternivå och fortbildning på svenska och engelska inom: företagsekonomi, idrot, kultur, media, social- och hälsovård och...


Lue lisää oppilaitoksesta Arcada ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Arcada

Jan-Magnus Janssonin aukio 1
00560 Helsinki

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31