Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kirkon Keskusrahasto

Tervetuloa kirkon töihin!

Kirkossa työskentelee noin 20 000 eri alojen ammattilaista. He toimivat seurakunnan hengellisessä työssä sekä esimerkiksi talouden, hallinnon, viestinnän ja kiinteistöhuollon tehtävissä.

Seurakunnan työntekijät kohtaavat työssään ihmisten arjen ja juhlan. Siksi moni työntekijä työskentelee myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työ on yhdessä tekemistä - toisten työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Työssä tarvitaan ihmissuhde-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja.

Välkommen på arbete i kyrkan!

Ungefär 20 000 personer arbetar på olika områden inom kyrkan. De kan vara anställda i andlgt arbete i en församling, men också i uppgifter inom ekonomi, förvaltning, information och fastighetsservice.

Församlingsarbetarna möter mänskor i vardagen och vid festliga tillfällen. Arbete kan en del därför ha både kvällstid och under veckoslut. Arbetet innebär rätt långt att man gör något tillsammans med andra anställda och frivilliga medarbetare i församlingen. I arbetet behövs färdighet i relationsfrågor, inriktning på samarbete och villighet att ingå i nätverk.


Yhteystiedot

Kirkon Keskusrahasto


Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31