Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Lapin yliopisto
Yhteenveto
3 + 2 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksyisin
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Rovaniemi
Kandiohjelmat
Kasvatustiede

Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma

– Kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus

Kasvatusalan koulutuksessa perehdyt kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin monesta eri näkökulmasta. Perehdyt myös monitieteiseen mediakasvatuksen tutkimukseen ja median kriittiseen analysointiin.

Opinnoissasi pohdit myös kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisia ja kulttuurisia kytkentöjä sekä koulutuksen ja sukupuolen problematiikkaa. Opintojen myötä tutustut vapaaseen sivistystyöhön, aktiiviseen kansalaisuuteen, aikuiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen muotoihin sekä aikuisen oppimisen ohjaamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä. Erilaiset työelämän koulutuksen, työssä oppimisen ja johtamisen kysymykset ovat esillä opintojen eri vaiheissa.

Kasvatusalan koulutuksessa ensimmäisen lukuvuoden opinnot ovat kaikille samat, ja valitset pääaineesi ensimmäisen opiskeluvuoden loppuvaiheessa. Pääainevaihtoehdot ovat 

 • kasvatustiede, 
 • aikuiskasvatustiede ja 
 • mediakasvatus.

Voit sisällyttää maisterin tutkintoosi myös opettajan pedagogiset opinnot.

Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen pääaineopinnoissa perehdyt kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin monipuolisesti eri näkökulmista. Opintojen sisältöjä ovat kasvatustieteen ja kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat, psykologinen näkökulma kasvatukseen, oppimisteoreettiset kysymykset, opetuksen suunnittelu sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuuriset ja yhteiskunnalliset kytkennät.

Opintojen painopisteet

 • yhteisöjen kehittäminen
 • johtajuus
 • oppimisen, kasvun, työn ja kehittämisen yhteisöt.

Perehdyt opinnoissasi yhteisöjen dynamiikan tutkimiseen sekä saat valmiuksia yhteisöjen toiminnan suunnitteluun, ohjaukseen ja kouluttamiseen. Opinnot edellyttävät alan perusteiden ja lähtökohtien sekä elinikäisen ja jatkuvan oppimisen yhteisöperusteiden tuntemusta.

Aikuiskasvatustieteen opinnot

Aikuiskasvatuksen opinnoissa pohditaan kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisia kytkentöjä sekä sukupuolen ja yhdenvertaisuuden problematiikkaa aikuisten toimijoiden näkökulmasta. Opintojen myötä tutustutaan jatkuvan oppimisen kenttään, johtamiseen, ammatillisen koulutukseen sekä aikuisten oppimiseen ja ohjaamiseen. Työelämän, koulutuksen ja tasa-arvon risteävät kysymykset ovat opinnoissa etualalla.

Pääaineopinnoissa perehdyt aikuiskasvatustieteen teorioihin, elinikäisen oppimisen käytänteisiin, aikuiskoulutuksen rakenteisiin, oppivaan organisaatioon, työelämän johtamisen, koulutuksen ja kehittämisen erityiskysymyksiin sekä aikuiskoulutuksen kansainvälisiin trendeihin. Lisäksi syvennyt opinnoissa vapaan sivistystyön ja ammatillisen aikuiskoulutuksen alueisiin sekä tapoihin tuottaa koulutuspalveluja ja -tuotteita.

Opintojen painopisteet

 • aikuisten oppiminen
 • aikuispedagogiikka
 • aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen toimintakentät.

Aikuiskasvatuksen opinnoista saat valmiuksia opintojen ohjaukseen, suunnitteluun ja järjestelyyn. Syvennät osaamistasi myös koulutuksen ja kasvatuksen asiantuntijuuteen, kehittämiseen, johtamiseen ja tutkimiseen. Perehdyt myös aktiiviseen kansalaisuuteen ja vapaaseen sivistystyöhön, työelämään ja osaamisen kehittämiseen sekä koulutusjärjestelmiin ja koulutuspolitiikkaan.

Mediakasvatuksen opinnot

Monitieteisen mediakasvatuksen opinnoista saat kattavan käsityksen median roolista yhteiskunnassa sekä yhteiskunnallisista, historiallisista ja filosofista lähtökohdista. Opit myös hyödyntämään mediaa sekä digitaalista teknologiaa pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Syvennät osaamistasi myös monitieteiseen mediakasvatuksen tutkimukseen ja kriittiseen analysointiin. Tutustut myös median käytön merkityksiin yksilöiden ja yhteisöjen psykososiaalisessa hyvin- ja pahoinvoinnissa sosiaalipsykologisten ja psykologisten näkökulmien kautta.

Lapin yliopistossa toimii Media Education Hub, joka vastaa mediakasvatuksen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvästä koulutuksesta sekä toteuttaa alan tutkimus- ja kehittämishankkeita. Media Education Hub tekee yhteistyötä eriasteisten oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa, niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Opintojen painopisteet

 • media opetuksessa ja oppimisessa
 • media yhteiskunnassa
 • media ja psykososiaalinen hyvinvointi.

Mediakasvatuksen kandivaiheen opinnot voit suorittaa suomen kielellä. Maisterivaiheessa opiskelet englannin kielellä mediakasvatuksen kansainvälisessä maisteriohjelmassa Master's Degree Programme in Media Education.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Opintopolusta löydät myös tarkemmat valintaperusteet.

Tutkinto / todistus

 • Kasvatustieteen kandidaatti
 • Kasvatustieteen maisteri

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Lapin yliopisto

Lapin yliopisto – kansainvälinen tiede- ja taideyliopisto

Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin tiede- ja taideyliopisto. Arktinen yliopisto kouluttaa tieteen ja taiteen osaajia aivan Napapiirin tuntumassa modernilla kampusalueella. Kaikki tiedekunnat sijaitsevat samalla kampuksella. Kestävä kehitys ja ympäristövastuu ovat Lapin yliopistolle tärkeitä: yliopisto on mukana WWF:n Green Office...


Lue lisää oppilaitoksesta Lapin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lapin yliopisto

Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi

 Näytä puhelinnumero
www.ulapland.fi

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31