Sivuston käyttötapa: Mobiili

Snellman-korkeakoulu on yksityinen oppilaitos, joka aloitti toimintansa vuonna 1980. Korkeakoulun suunnittelun lähtökohtana on ollut J.V. Snellmanin ja Rudolf Steinerin kasvatusfilosofinen ajattelu. Snellman esitti teoksissaan "Persoonallisuuden idea" ja "Akateemisesta opiskelusta" ajatuksen ihmisen henkisestä kehityksestä ja sen soveltamisesta korkeakouluopiskeluun. Nykyaikana tarvitaan kuitenkin jäsentyneempää käsitystä ihmisestä ja hänen kehitysmahdollisuuksistaan.

Rudolf Steinerin aloittama antroposofisen hengentieteen lähestymistapa on osoittautunut käytännössä hedelmälliseksi erilaisilla koulutusaloilla ja -tasoilla. Ulkomaisina esikuvina ovat olleet mm. Vapaa korkeakoulu Hollannissa ja Witten-Herdecke -yliopisto Saksassa. Kummassakin on kiinnitetty huomiota koko ihmistä kehittävien perusopintojen rakentamiseen.

Vuonna 2002 Snellman-korkeakoulu sai eduskunnan päätöksellä virallisen aseman vapaan sivistystyön oppilaitoksena. Korkeakoulua ylläpitää Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry.


Yhteystiedot

Snellman-korkeakoulu – Opettajankoulutus

Puuskakuja 14
00850 Helsinki

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31