Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja

Stadin AO
Yhteenveto
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksyllä / joustavasti
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku / jatkuva haku
   
Lähiopetus
Helsinki
Ammatilliset perustutkinnot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja

Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan perustehtävissä. Työpaikkanasi voi olla esimerkiksi päiväkoti, sairaala, terveyskeskus, poliklinikka, vanhainkoti, palvelutalo, kuntoutuskoti tai asiakkaan oma koti.

Valmistuneet lähihoitajat työllistyvät hyvin. Koulutuksen jälkeen voit myös halutessasi pyrkiä ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Lähihoitajakoulutukseen viimeinen opiskeluvuosi on osaamisalaopintoja. Osaamisalan voit aloittaa, kun olet suorittanut hyväksytysti tutkinnon yhteiset ammatilliset sekä yhteiset pakolliset opinnot. Vaikka perusopinnot olisi suoritettu jossain toisessa sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa, osaamisalaopintoihin voi hakea myös Stadin AO:hon.

Osaamisalavaihtoehdot Stadin AO:ssa

  • Kuntoutus
  • Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
  • Jalkojenhoito
  • Lasten kasvatus ja hoito
  • Mielenterveys- ja päihdetyö
  • Sairaanhoito ja huolenpito
  • Suunhoito
  • Vammaistyö

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Hakeminen

Jos päätät peruskoulun tai lukion keväällä, voit hakea koulutukseen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Jos sinulla on jo ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto, tai jäit ilman koulutuspaikkaa yhteishaussa, voit hakea jatkuvassa haussa.

Koulutuksen kesto

Ammatilliset opinnot ovat päätoimisia ja kestävät yleensä noin 2 - 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se hankitaan eri oppimisympäristöissä.

Tutkinto / todistus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Osaamisalat

Kuntoutus

Kuntouttajana tarvitset teoreettista ja toiminnallista osaamista, oma-aloitteisuutta, luovuutta sekä pitkäjänteisyyttä järjestäessäsi kuntouttavaa toimintaa asiakkaille. Opintojen aikana tutustut kuntoutuksen palvelujärjestelmään. Saat taitoja ja valmiuksia asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä voimavarojen arviointiin ja tukemiseen.

Osaamisalan suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi vanhusten palvelukeskuksissa ja päivätoimintayksiköissä sekä kehitysvammaisten työtoiminnassa tai asumispalveluyksiköissä. Työpaikkasi voi olla myös kuntoutusyksikkö tai terveyskeskuksen vuodeosasto.

Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus

Tulevissa opinnoissasi perehdyt lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemiseen. Saat valmiuksia myös erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen ja nuoren hoitoon ja kuntoutukseen.

Hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky tehdä yhteistyötä perheen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa ovat tärkeitä lasten kanssa työskennellessä. Luovuus, pitkäjänteisyys ja rauhallisuus ovat eduksi lapsiryhmän ohjauksessa.

Voit työskennellä mm. päiväkodissa, koulussa yleis- ja erityisopetuksessa sekä koululaisten iltapäiväkerhossa. Työpaikkanasi voivat olla myös  vammaisten ja sairaiden lasten ja nuorten hoito- ja kuntoutusyksiköt.

Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdetyö on ihmissuhdetyötä, jota tehdään yhdessä asiakkaan tai potilaan, hänen perheensä sekä moniammatillisen työryhmän ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Työsi vaatii oman persoonallisuuden käyttöä, hyviä vuorovaikutustaitoja, jatkuvaa itsesi ja itsetuntemuksesi kehittämistä sekä kykyä huolehtia omasta työhyvinvoinnistasi.

Valmistuttuasi voit työskennellä eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden parissa. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi päiväkeskus, kotihoito, kuntoutuskoti, psykiatrinen sairaala tai katkaisuhoitoyksikkö.

Sairaanhoito ja huolenpito

Opintojen aikana perehdyt asiakkaan tai potilaan hoitoon, huolenpitoon ja kuntoutukseen. Sen lisäksi syvennät tietojasi ja taitojasi sairaanhoidossa ja kotihoidossa.

Sairaanhoidon ja huolenpidon työtehtävissä menestyäksesi sinun on pystyttävä toimimaan nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Hyvien vuorovaikutustaitojen lisäksi erityisesti oma-aloitteisuus, huolellisuus ja luotettavuus ovat työssä tärkeitä.

Valmistuttuasi voit työskennellä mm. sairaalan vuodeosastoilla, terveysaseman vastaanotolla, kotihoidossa, palvelutalossa tai vanhainkodissa.

Suun terveydenhoito

Suun terveydenhoidon koulutuksesta valmistuttuasi voit työskennellä hammashoitajana esimerkiksi terveyskeskuksen hammashoitolassa tai yksityislääkärin vastaanotolla. Hammashoitajana huolehdit vastaanoton ja hoitoympäristön toimivuudesta ja aseptiikan toteutumisesta. Osallistut asiakkaiden hammas- ja suusairauksien hoitoon yhdessä hammaslääkärin kanssa.

Hyvä palveluasenne, vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä järjestelykyky ovat hammashoitajan työssä tärkeitä. Työ vaatii sinulta myös kätevyyttä, tarkkuutta sekä joustavuutta.

Vammaistyö

Vammaistyön osaamisalaopintojen aikana perehdyt vammaisille tarkoitettuihin palveluihin ja tukitoimiin. Saat valmiuksia hoitaa, avustaa ja ohjata vammaista yksilöllisesti tämän elämän eri tarpeissa. Saat myös tietoa erilaisista terapioista sekä korvaavista kommunikaatiomenetelmistä.

Vammaistyön opintojen jälkeen voit työskennellä eri-ikäisten vammaisten parissa esimerkiksi palvelutaloissa, asumisyksiköissä, työ- ja toimintakeskuksissa tai kehitysvammalaitoksissa. Voit myös toimia vammaisen henkilökohtaisena avustajana päiväkodissa tai koulussa.

Työ on haasteellista ja vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kohdata vammaisuutta ja erilaisuutta. Hyvät ohjaustaidot, kätevyys, liikunnallisuus ja musikaalisuus ovat eduksi järjestäessäsi asiakkaille ohjattua toimintaa.

Vanhustyö

Opintojen aikana perehdyt muun muassa yleisimpiin vanhuuden fyysisiin ja psyykkisiin oireisiin sekä sairauksiin ja niiden hoitoon. Saat myös valmiuksia käyttää työssäsi kuvataiteen ja muun luovan ilmaisun menetelmiä.

Työ vanhusten parissa edellyttää hyviä ihmissuhdetaitoja, organisointikykyä ja joustavuutta. Autat ja tuet vanhuksia heidän päivittäisissä toiminnoissaan. Tavoitteena on vanhuksen toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen.

Osaamisalasta valmistuttuasi voit työskennellä asiakkaan kotona, päivä- ja palvelukeskuksessa, asumispalveluyksikössä, vanhainkodissa, sairaalassa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Stadin AO

Stadin AO

Stadin AO tarjoaa koulutusta yli 50:een eri ammattiin. Koulutukseen voi hakea ympäri vuoden. Yhteishaussa hakevat peruskoulunsa päättävät, ylioppilaat ja muut ilman toisen asteen tutkintoa olevat. Kaikki muut hakevat jatkuvassa haussa. Ammatilliset opinnot ovat päätoimisia ja kestävät yleensä noin 2–3 vuotta....


Lue lisää oppilaitoksesta Stadin AO ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Stadin AO

Hattulantie 2
00550 Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.hel.fi

Arvioinnit

Keskiarvo: 4

Perustuu 1 arviointiin

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31