Sivuston käyttötapa: Mobiili

Hae yliopistoon avoimen väylältä

Korkeakoulujen opiskelijavalinnan uudistuessa vuonna 2020 todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia hakea korkeakouluopintoihin. Toinen reitti yliopistoon -hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida avoimen väyliä yliopisto-opintoihin.

Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan ja korkeakoulukelpoisuuttaan. Kehitämme hankkeessa kolmea vaihtoehtoista reittiä tutkintokoulutukseen avointen yliopisto-opintojen kautta: näyttöreitti on toisen asteen opiskelijoille, vaihtoehtoinen reitti toisen asteen jo suorittaneille ja elinikäisen oppimisen reitti osaamistaan kehittäville ja uramuutosta suunnitteleville.

Toinen reitti yliopistoon on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa mukana on 11 suomalaista yliopistoa. TRY-hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Osatoteuttajina ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Löydä oma reittisi!


Lisätietoja hankkeesta: jyu.fi/try.

Tietoa avoimen väylästä hakijoille & opoille: bit.ly/avoinvayla.

Instagram & Twitter: @try_hanke  
#toinenreittiyliopistoon
#korkeakoulutusuudistuu


Yhteystiedot

Toinen reitti yliopistoon -hanke


 Näytä puhelinnumero
www.jyu.fi

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31