Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kuvataidekoulutus

Onko sinussa aineksia huippukuvataiteilijaksi?

Pysyykö sinulla sivellin kädessä? Hämmästytätkö ihmisiä visuaalisilla teoksillasi kerta toisensa jälkeen? Kuvataidekoulutus on vapaan taiteen koulutusta ja opiskelu vaatii luovuutta. Tutustu kuvataiteen koulutuksiin!

Näyttää 1-18 koulutusta 18 tuloksesta
Näyttää 1-18 koulutusta 18 tuloksesta
 
Vertaile koulutuksia compare

Kuvataidekoulutus

Kuvataiteen opiskelussa keskeistä on oman ilmaisukielen löytäminen, mikä tapahtuu hitaasti, kokeilujen ja epäonnistumisten kautta eikä siihen ole olemassa valmiita malleja tai selkeästi viitoitettua opiskeluväylää. Taiteilijuuteen ja luovuuteen sisältyy aina tuoreiden näkökulmien kehittäminen ja vanhoista malleista irtautuminen.

Sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa opetuksessa tulee ottaa huomioon sekä käsitteellisyyden että käsityöläisyyden osaaminen – teoria ja käytäntö.

Kuvataiteen opiskelu

Kuvataiteilijaksi valmistuu taidealan yliopistoista ja ammattikorkeakouluista vuosittain noin 250 taiteilijaa. Tämän lisäksi toisen asteen tutkinnon kuvataiteen alalta suorittaa vuosittain noin 200 henkilöä, joista useimmat hakeutuvat alan jatko-opintoihin. Yliopistotason opintoja kuvataiteessa tarjoavat Kuvataideakatemia, Aalto Yliopisto ja Lapin yliopisto. Ammattikorkeakouluista kuvataiteen opintoja tarjoavat esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Kuvataiteen koulutus ammattikorkeakoulussa antaa tietotaidon kuvataiteilijan tai valokuvaajan ammattiin. Koulutuksessa opiskellaan kuvataiteen ammatillisia erityisvaatimuksia, historiaa ja tutkimusta. Opintojen aikana kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan erilaisia nykytaiteen tekotapoja niin käytännön työskentelyn kuin teoriaopintojen kautta. Opiskelija voi valita joko kuvataiteen tai valokuvan erikoistumisalan.

Muuta kuvataiteen koulutusta ovat esimerkiksi kuvataidelukio ja kuvataidelinja. Kuvataidelukio antaa lukio-opintojen ohella erinomaiset lähtökohdat visuaalisen alan ammatteihin. Opiskelu kuvataidelukiossa kehittää visuaalista hahmotuskykyä, kuvallista ilmaisua ja kykyä ymmärtää taidetta.

Kuvataidetta voi opiskella myös useissa toiseen asteen oppilaitoksissa sekä muissa oppilaitoksissa, kuten Vapaassa taidekoulussa ja Taidekoulu MAAssa. Useat kansanopistot tarjoavat kuvataidelinjoja, jotka valmistavat kuvataiteen jatko-opintoihin. Opinnoissa saa tutustua monipuolisesti eri kuvataiteen lajeihin. 

Kuvataiteen ja taiteen tuottamisen ammatilliset erikoistumisopinnot on suunnattu jo taiteilijana toimiville, jotka haluavat lisäpotkua uralleen. Opinnot syventävät ja laajentavat osallistujan ammattitaitoa. Lisäksi kuvataiteen erikoistumisopinnot tarjoavat mahdollisuuden kehittää omaa taiteellista toimintaa, sen esilletuomista ja markkinointia.

Kuvataiteilija työelämässä

Taiteilijoilla on monesti usean erikoisalan koulutusta monista eri paikoista. Koulutuksen merkitys on korostunut ja taiteilijaksi tullaan nykyisin formaalisten opintojen ja tutkinnon kautta. Itseoppineiden osuudet kentälle tulevista taiteilijoista ovat supistuneet olemattomiin.

Kuvataiteilijan työ on itsenäistä ammatin harjoittamista. Ammattikorkeakoulussa kuvataiteen koulutuksen suorittaneet voivat olla ammattinimikkeeltään esimerkiksi graafikkoja, kuvanveistäjiä, taidemaalareita, kuvataitelijoita tai valokuvaajia. He voivat myös työskennellä pää- tai sivutoimisesti taideaineiden opettajina. Kuvataiteen maisteriohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi taiteellisina suunnittelijoina, taiteilijoina ja tutkijoina. 

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Taiteilijaksi.fi; Turun AMK

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31