Sivuston käyttötapa: Mobiili
Korkeakoulujen valintaperusteet keväällä 2020

Kevät 2020: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valintaperusteet ja valintakokeet

Tämä sivu päivittyy touko-kesäkuun 2020 aikana sitä mukaa, kun uusia tietoja julkaistaan.


Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet ja valintakoe

Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet eivät muutu koronan takia. Noin puolet opiskelijoista valitaan todistusvalinnan kautta. Eri hakukohteissa todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee eri hakukohteiden välillä. Opiskelemaan voi päästä todistusvalinnan ja valintakokeen lisäksi avoimen väylän kautta.

Voit katsoa täältä alakohtaisesti, miten valinnat tullaan tekemään. 

Todistusvalinta

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5. 

AMK-valintakoe

AMK-valintakoe järjestetään kahdessa eri vaiheessa kesäkuun aikana. Kaksivaiheinen valintakoe takaa sen, että kokeen tekijöiden henkilöllisyys voidaan varmistaa ja vilpin mahdollisuus minimoida.

Kokeisiin ei ole ennakkomateriaalia.

Valintakokeen ensimmäinen vaihe 4.6.2020

Valintakoekutsut lähetetään 1.6.

Ensimmäinen koe järjestetään etäkokeena 4. kesäkuuta vallitsevien poikkeusolojen takia. Ensimmäiseen vaiheeseen osallistuvat kaikki ne hakijat, jotka eivät ole tulleet valituksi todistusvalinnassa.

HUOMIOI NÄMÄ!

  • Koe suoritetaan itsenäisesti omalla koneella. Koetta ei voi suorittaa puhelimella tai tabletilla.
  • Koe tukee seuraavien selaimien ajantasaisia versioita: Chorme, Edge, Firefox, Internet Explorer 11 ja Safari.
  • Selaimessa on oltava käytössä evästeet ja JavaSricpt.
  • Vastaat itse siitä, että käytössäsi on toimiva ja luotettava internet-yhteys.
  • Kun tunnistaudut kokeeseen, sitoudut tekemään kokeen itsenäisesti. Jos ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §).
  • Koe järjestetään 4.6. kello 8–16 välisenä aikana. Koetta ei voi suorittaa muina ajankohtina.
  • Kokeeseen kirjaudutaan henkilökohtaisen kirjautumislinkin kautta. Saat kirjautumislinkin kolme päivää ennen koetta sähköpostitse Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. 
  • Kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. Voit tunnistautua pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  • Saat henkilökohtaisen kirjautumisajan, jolloin sinun tulee kirjautua järjestelmään. Koe alkaa, kun olet kirjautunut sisään.

Valintakokeen kesto

Valintakokeen kesto määräytyy hakukohteen mukaan. Alla näet kokeen eri osiot, joille on kullekin varattu oma suoritusaikansa. Kun osion suoritusaika täyttyy, osio sulkeutuu. Jos osio jää kesken, viimeinen versio tallentuu vastaukseksesi.

Valintakokeen sisältö

Valintakoe koostuu kaikille pakollisesta osiosta sekä koulutusalakohtaisista osioista. Pakollinen osio testaa hakijan päätöksentekotaitoja ja kieli- ja viestintätaitoja.

Päätöksenteko-osio kestää 20 minuuttia ja siihen sisältyy looginen päättelykyky ja ongelmanratkaisutaito.

Kieli- ja viestintätaidot-osio kestää yhteensä 35 minuuttia ja sisältää 20 minuutin suomen tai ruotsin kielen osion ja 15 minuutin englannin kielen osion.

Muut kokeessa suoritettavat osiot riippuvat siitä, mille alalle haet opiskelemaan. Koulutuskohtaiset sisällöt koostuvat eettisistä (10 min), matemaattisista (30 min) ja matemaattis-luonnontieteellisistä (30 min) taidoista. 

Toinen vaihe 23.–25.6.2020

Toinen vaihe järjestetään 23.–25.6.2020. Toiseen vaiheeseen kutsutaan ne hakijat, jotka ovat menestyneet parhaiten ensimmäisen vaiheen kokeessa. Kutsu lähetetään 15.6. alkavan viikon aikana. Koe pidetään joko tiistaina 23.6., keskiviikkona 24.6. tai torstaina 25.6. 

Huomaathan, että et voi itse valita koepaikkaa! Valintakoe tehdään siinä ammattikorkeakoulussa, johon pisteesi riittävät ensimmäisen vaiheen perusteella.


Yliopistojen valintaperusteet ja valintakoe

Yliopistot ovat päättäneet muuttaa valintaperusteitaan koronan aiheuttamien poikkeusolojen takia. Alun perin noin puolet opiskelijoista piti valita todistusvalinnalla, mutta yliopistot ovat lisänneet todistusvalintaa monilla aloilla. Perinteisiä valintakoetilaisuuksia voidaan mahdollisesti järjestää valintakokeen toisessa vaiheessa.

Alla eriteltynä muutoksia aloittain aakkosjärjestyksessä:

Biolääketiede

Itä-Suomen ja Turun yliopiston opiskelijoista 80 prosenttia valitaan todistusvalinnassa (alkuperäisen 53 prosentin sijaan). Valintakoe toteutetaan etäkokeena 19. toukokuuta. Kokeen kestä on enintään 4 tuntia. Toinen vaihe toteutetaan kesäkuussa valvottuna kokeena. Myös toisen vaiheen kesto on enintään 4 tuntia.

Diplomi-insinöörikoulutukset

Todistusvalinnan kautta valitaan 80 prosenttia opiskelijoista (alkuperäisen suunnitelman mukaan 70 %). Pitkän matematiikan arvosanavaatimusta lasketaan. 

Valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään etäkokeena 28. toukokuuta ja toinen osa valvottuna kokeena 12. kesäkuuta.

Kauppatieteet

60 prosenttia hakijoista valitaan todistusvalinnalla, joka on rajattu vain ensikertalaisille. Toisessa todistusvalinnassa valitaan 10–30 prosenttia hakijoista koulutusyksiköstä riippuen. Loput 10–30 prosenttia valitaan valintakokeella, jonka ensimmäinen vaihe on 2. kesäkuuta ja toinen 16. kesäkuuta.

Alunperin todistusvalinnassa piti valita 60 prosenttia.

Kasvatustieteet

Jo aiemmin valintakoe on ollut kaksivaiheinen, ja nyt vaiheita tulee vielä lisää. VAKAVA-koe järjestetään 15. toukokuuta, ja siihen sisältyy etänä suoritettava videokontrollikoe (9. kesäkuuta). 

Todistusvalinnassa valitaan 80 prosenttia (alun perin 60 %) seuraavaan vaiheeseen etenijöistä, VAKAVA-kokeen perusteella loput 20 prosenttia (alun perin 40 %).

Soveltuvuuskoe pidetään 9. kesäkuuta etäkokeena. 

Lääketieteelliset alat

75 prosenttia opiskelijoista valitaan todistusvalinnassa (alkuperäisen 51 prosentin sijaan). 65 % näistä paikoista varataan ensikertalaishakijoille.

Loput 25 prosenttia valitaan valintakokeella, joka toteutetaan etäkokeena 19. toukokuuta. Toinen vaihe toteutetaan valvottuna kokeena 10.6.2020 kello 10–14. Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen yliopistossa, jonka hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi lääketieteen tai hammaslääketieteen yhteisvalinnassa.

Metsätieteet

Helsingin yliopistossa todistusvalinnalla valitaan 84 prosenttia (alun perin 51 %) ja Itä-Suomen yliopistossa 80 prosenttia (alun perin 54 %).

Valintakoe järjestetään etäkokeena kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen koe pidetään 28. toukokuuta (kirjallinen koe). Kokeen kesto on 1 tunti. Toiseen vaiheen eli suulliseen kokeen ajankohta ilmoitetaan viimeistään 15. toukokuuta. Kokeen kesto on 30 minuuttia.

Poliittinen historia ja valtio-oppi

Turun yliopistossa todistusvalinnassa valitaan 80 prosenttia (alun perin 52 %) opiskelijoista ja valintakokeella 20 prosenttia (alun perin 48 prosenttia).

Valintakokeen ensimmäinen vaihe toteutetaan etäkokeena 1. kesäkuuta. Toisen vaiheen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Oikeustiede

Valintakoe järjestetään kaksivaiheisena. Valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään AMK-valintakoejärjestelmällä, ja toinen vaihe perjantaina 5.6. kello 12 alkaen. Toisen vaiheen valintakoe pyritään toteuttamaan fyysistä läsnäoloa vaativana kokeena yliopiston järjestämissä tiloissa.

Psykologia

Opiskelijoita valitaan kolmella eri tavalla. 93 prosenttia opiskelupaikoista täytetään todistusvalinnalla (kaksi eri valintatapaa). Loput seitsemän prosenttia valitaan etäkokeella. 

Koe järjestetään osana AMK-valintakoetta 4.6. kello 8–16 välisenä aikana.

Etäkokeessa parhaiten menestyneet kutsutaan suulliseen valintakokeeseen, joka toteutetaan aikavälillä 8.–12.6.2020.

Åbo Akademi valitsee soveltuvuuskokeeseen 89 prosenttia todistusvalinnalla ja 11 prosenttia valintakokeen perusteella. Valintakoe pidetään 1.6. klo 12–14 etäkokeena. Soveltuvuuskoe järjestetään Zoomin kautta.

Alunperin todistusvalinnassa piti valita 60 prosenttia (Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot) tai 89 prosenttia (Åbo Akademi) ja loput hakijoista valintakokeen kautta.

Tekniikan ala

Aalto-yliopiston informaatioverkostojen koulutukseen 80 prosenttia opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla (alun perin 51 %). Pitkän matematiikan arvosanavaatimusta lasketaan.

Valintakokeet järjestetään samalla tavalla kuin DIA-yhteisvalinnassa (Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta).

Yhteiskuntatieteet

Itä-Suomen yliopistossa todistusvalinnalla valitaan 72 prosenttia (alun perin 53 %) uusista opiskelijoista. Valintakoe pidetään kahdessa osassa etänä. Kirjallinen koe pidetään 25. toukokuuta ja suullinen koe kesäkuun puolessa välissä. Suulliseen kokeeseen etenevät hakijat kutsutaan kokeeseen erikseen.

Ympäristö- ja elintarviketalous

Helsingin yliopistossa ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan valitaan todistusvalinnassa 80 prosenttia (alun perun 51 %) ja valintakokeen perusteella 20 prosenttia (alun perin 49 %). Valintakoe pidetään kahdessa osassa. Ensimmäinen vaihe on etäkoe, ja toinen etänä järjestettävä suullinen valintakoe.

LÄHTEET: Arene ry, Unifi ry, Yle Uutiset, Opintopolku, ammattikorkeakouluun.fi, Helsingin yliopisto