Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Lärare inom småbarnspedagogik, språkbad

Åbo Akademi
Sammanfattning
3+2 år
Svenska
Möjlighet till studiestöd
Hösten
Sista ansökan: Gemensam ansökan
   
Lähiopetus
Heltid
Vaasa
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Lärare inom småbarnspedagogik, språkbad

Lärare inom småbarnspedagogik, språkbad

Lärare inom småbarnspedagogik, språkbad

Språkbadsbarn får en naturlig inblick i ett annat språk och en annan kultur, vilket sporrar till öppenhet och kan ge fördelar senare i livet. Som svenskspråkig lärare inom småbarnspedagogik i en språkbadsgrupp uppmuntrar och stöder du genom lek barns utveckling till tvåspråkighet. Ditt ansvarsfulla arbete är både inspirerande och mångsidigt och din utbildning ger dig redskap att fungera som ett stöd för föräldrarnas fostran i hemmet.

Språkbadsundervisningen i Finland har sitt ursprung i Vasa – här studerar också du i en miljö med levande tvåspråkighet. Som lärare inom småbarnspedagogik är du skicklig på att använda ditt lugn, ditt kroppsspråk och din kommunikationsförmåga för att skapa en trygg och uppmuntrande inlärningsmiljö för barn att ta till sig ett nytt språk. Dina kunskaper inom småpedagogik och kritiskt tänkande kommer till pass i verksamhetsplaneringen på daghem.

Innehållet i utbildningen

Som blivande lärare inom småbarnspedaogik studerar du småbarnspedagogik och psykologi och får breda kunskaper om barns lärande och utveckling. Dessutom går du kurser bland annat i musik, bild/slöjd, rörelse, matematik och naturvetenskap som ger dig verktyg för småbarnsfostran och förskoleundervisning. Din unika specialisering får du genom studier i språkbad, språk och kommunikation.

All undervisning under utbildningen ges på svenska. Under praktikperioder får du nya insikter i lärararbetet samtidigt som du får chansen att knyta kontakter till möjliga framtida arbetsgivare. Pedagogie kandidatexamen ger dig behörighet att jobba som lärare inom småbarnspedagogik och förskollärare, medan pedagogie magisterexamen förbereder dig för det framtida arbetslivet och dess mer krävande arbetsuppgifter och ger behörighet för jobbet som daghemsföreståndare eller forskarstudier.

Du som lärare inom småbarnspedagogik i arbetslivet

I Finland går ca 1000 barn i språkbadsdaghem runt om i landet. De flesta av dessa daghem är kommunala men det finns även privata språkbadsdaghem. Som utbildad lärare inom småbarnspedagogik kan du utöver språkbadsdaghem naturligtvis också arbeta på vanliga daghem, liksom på familjedaghem eller som förskollärare i grundskolor. Utöver lek och daglig verksamhet hör musik-, rörelse- och språkstimulerande aktiviteter till ditt arbete, och ibland åker du på studiebesök med barnen för att stöda deras lärande.

En del pedagogie magistrare inom småbarnspedagogiken jobbar som föreståndare på daghem och har då även ansvar för daghemmets pedagogiska verksamhet, personal, administration och ekonomi. Efterfrågan på svenskspråkiga lärare inom småbarnspedagogiken är stor och språkbadsundervisningens popularitet fortsätter att öka. Arbetsutsikterna i branschen är därmed goda. I detta människonära yrke berikar du barns liv med både ett nytt språk och en ny kultur!

Bonus: För duktiga pedagogie magistrar erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning.


Varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelma, kielikylpy

Kielikylpylapset tutustuvat toiseen kieleen ja kulttuuriin luonnollisella tavalla, mikä kannustaa heitä avoimeen suhtautumiseen ja antaa heille eväitä tulevan elämän varalle. Kielikylpyryhmän ruotsinkielisenä varhaiskasvatuksen opettajana kannustat ja tuet leikin avulla lasten kehittymistä kaksikielisiksi. Vastuullinen työ on innostavaa ja monipuolista, ja koulutuksesi antaa sinulle valmiuksia tukea myös lasten vanhempia ja kotikasvatusta.

Suomalaisen kielikylpyopetuksen juuret ovat Vaasassa, missä sinäkin saat opiskella aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Varhaiskasvatuksen opettajana osaat toimia rauhallisesti ja käyttää kehonkieltä ja viestintätaitojasi turvallisen ja kannustavan oppimisympäristön luomiseksi lapsille uuden kielen omaksumista varten. Pedagoginen osaaminen ja kriittinen ajattelu ovat tarpeen päiväkodin toiminnan suunnittelussa.

Koulutuksen sisältö

Tulevana varhaiskasvatuksen opettajana opiskelet kasvatustiedettä ja psykologiaa ja omaksut laajat tiedot lapsen oppimisesta ja kehityksestä. Lisäksi suoritat mm. musiikin, kuvaamataidon/veiston, liikunnan, matematiikan ja luonnontieteiden kursseja, joilta saat työkaluja varhaiskasvatukseen ja esikouluopetukseen. Kielikylpy-, kieli- ja viestintäopinnoista saat ainutlaatuista erikoisosaamista. Kaikki koulutukseen kuuluva opetus tapahtuu ruotsiksi.

Harjoittelujaksojen aikana sinulle avautuu uusia näkökulmia lastentarhanopettajan työhön ja samalla saat tilaisuuden luoda yhteyksiä mahdollisiin tuleviin työnantajiin. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajana ja esiopetusta antavana opettajana. Kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa valmiuksia toimia tulevassa työelämässä vaativammissa tehtävissä, kuten päiväkodin johtajana tai tutkijana.

För att beställa gratis information om Lärare inom småbarnspedagogik, språkbad, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Ansökan till utbildningen sker via den gemensamma ansökan.

Examen / diplom

  • Pedagogie kandidat
  • Pedagogie magister

Beställ information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Lärare inom småbarnspedagogik, språkbad.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan

Åbo Akademi

Åbo Akademi

Åbo Akademi

Åbo Akademi är ett stort universitet i liten förpackning! Välj bland våra många huvudämnen och biämnen och skräddarsy din egen profil. Med stark studiegemenskap och nära kontakt mellan studerande och personal blir dina studier både roliga och smidiga hos oss....


Lue lisää oppilaitoksesta Åbo Akademi ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Åbo Akademi

Tuomiokirkontori 3
20500 Turku

 Näytä puhelinnumero
www.abo.fi


Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31