Sivuston käyttötapa: Mobiili

Jatkuva haku – mistä on oikein kyse?

Jatkuva haku – mistä on oikein kyse?

Jatkuva haku

Ammatillisen koulutuksen reformin uudistukset tulivat voimaan vuoden 2018 alusta. Uudistuksen keskeiset muutokset opiskelijalle ovat:

 • Kaikille yhteinen, näyttöön perustuva ja osaamisen hankkimistavasta riippumaton tapa suorittaa tutkinto.
 • Jokaiselle opiskelijalle tehtävä henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa aiempi osaaminen otetaan huomioon.
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen tehdään koulutus- tai oppisopimuksena.
 • Yhteiset tutkinnon osat jokaiselle ammatillisen perustutkinnon suorittajalle.
 • Ammatilliseen koulutuksen hakeudutaan pääasiassa jatkuvan haun kautta ympäri vuoden.
 • Kevään valtakunnallinen yhteishaku on suunnattu peruskoulunsa päättäneille ja vailla ammatillista tutkintoa oleville

Mikä jatkuva haku?

Jatkuva haku tarkoittaa, että koulutukseen voi hakeutua silloin, kun itsellä on tarve kouluttautua. Koulutuksen järjestäjille tämä tarkoittaa, että hakuja voidaan kohdentaa erilaisille kohderyhmille ja erilaisiin tarpeisiin.

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus varmistaa, että koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta on tietoa yleisesti saatavilla. Koulutuksen järjestäjän tulee tarjota ohjausta ja tukea hakijoille ja huolehtia, että yhdevertaisuus opiskelijavalinnoissa kasvaa.

Milloin voin hakea?

Koulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden, mutta oppilaitokset päättävät tarkemmista hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista.

Jatkuvien hakujen ei tarvitse olla täysin portaattomia nonstop-hakuja, vaan niitä voi järjestää erilaisten kohderyhmien, osaamisen kehittämisen, alojen ja työelämän tarpeiden mukaan.

Oppilaitokset tarjoavat hakemiseen ohjausta ja neuvontaa hakijoille – jo hakuvaiheessa selvitetään, millainen koulutus ja vaatimustaso on hakijalle sopiva. Sopivan koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijalla jo olemassa oleva osaaminen. Aiempaa osaamista voi hankkia esimerkiksi työelämässä, harrastuksissa, järjestötoiminnassa tai vapaaehtoistyössä.

Mihin voit hakea?

Voit hakea ammatillisiin tutkintoihin. Ammatillisia tutkintoja ovat perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika on henkilökohtainen, ja siihen vaikuttavat aiempi pohjakoulutus ja osaaminen.

Huomaathan, että kaikki oppilaitokset eivät julkaise oman jatkuvan haun tietojaan Opintopolussa. 

Kuka voi hakea jatkuvassa haussa?

Kuka tahansa voi hakea jatkuvassa haussa ja hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Jatkuvan haun väylän kautta hakeminen kannattaa erityisesti silloin, jos

 • olet jo suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
 • sinulla on aiempaa, työelämässä hankittua osaamista
 • haluat suorittaa ammatti- ja tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia
 • haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena
 • et saanut paikkaa yhteishaussa
 • haluat hakeutua urheilijoille suunnattuun koulutukseen (ei voi hakea yhteishaun kautta)

Mikäli olet juuri päättänyt peruskoulun, kymppiluokan tai ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen, haet ensisijaisesti yhteishaussa. Voit kuitenkin hakea myös jatkuvissa hauissa, jos niissä on tarjolla sinulle sopiva koulutus.

Miten jatkuvassa haussa haetaan?

Jatkuvassa haussa haetaan joko Opintopolun tai oppilaitoksen omien kotisivujen kautta. Jokainen oppilaitos päättää itse, millä tavalla jatkuva haku toteutetaan. Tietoa oppilaitosten hakuajoista löydät Studentumista, oppilaitosten omilta sivuilta tai Opintopolusta.

Miten opiskelijat valitaan jatkuvan haun kautta?

Oppilaitokset päättävät itse, millä perusteilla opiskelijat valitaan, sillä yhtenäisiä valtakunnallisia valintaperusteita ei ole. Oppilaitokset voivat halutessaan järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeita. Tarkemmista valintakriteereistä, mahdollisista pääsykokeista tai soveltuvuuskokeista löydät tietoa Studentumista, Opintopolusta tai oppilaitosten omilta sivuilta.

Mitä jatkuvasta hausta tulisi tietää?

Siirry koulutushakuun Palaa sivun alkuun

LÄHTEET: Opintopolku, Opetushallitus


Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31