Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ergoterapeut (YH) | dagstudier

Arcada
Yhteenveto
3,5 vuotta
ruotsi
Hösten
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
   
Heltid
Helsinki
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Ergoterapeut (YH) | dagstudier

Vill du ha ett kreativt, självständigt och varierande jobb inom social- och hälsovården och med möjlighet att arbeta även inom andra områden i samhället? En ergoterapeutexamen ger dig kompetens att arbeta för olika personers och gruppers möjlighet till engagemang och delaktighet i meningsfulla aktiviteter och möjlighet till delaktighet i samhället utgående från egna förutsättningar och behov.


På Arcada utbildas ergoterapeuter med brett kunnande inom yrkets olika delområden. Som ergoterapeut arbetar du med människor vars möjligheter att klara sig i sitt dagliga liv har hindrats på grund av olika orsaker. Du lär dig strategier och förhållningssätt som används inom ergoterapi för att främja, förbättra och upprätthålla personens psykiska, fysiska och sociala aktivitetsförmåga som ett led i att möjliggöra för personen att delta i meningsfulla aktiviteter i den omgivning där personen lever, arbetar, leker och tillbringar sin fritid. Det centrala i ergoterapeutens jobb är att utreda de aktivitetsproblem som personen erfar. Med hjälp av olika hjälpmedel, teknik och individuella lösningar kan ergoterapeuten göra det möjligt för personer att klara av viktiga aktiviteter i olika betydelsefulla miljöer.

Utbildningen syftar till att stöda dig till ett självständigt och ansvarstagande medarbetarskap samt ger förutsättningar för att utveckla ett konstruktivt ledarskap. Under studierna såväl som på arbetsfältet är ergoterapeuten en del av ett team och bidrar till ett omfattande mångprofessionellt samarbete. Genom att förankra ett företagsamt och innovativt arbetssätt under studierna stärks ett utvecklingstänkande på det framtida arbetsfältet. Detta är en förutsättning för att aktivt vara med och kunna utveckla ergoterapeutens yrkesområde.


Utbildningen ger dig följande yrkesspecifika kompetenser:
•    kompetens inom ergoterapi med grund i aktivitetsvetenskapen
•    kompetens i fråga om ergoterapiprocessen och professionellt resonemang
•    kompetens i fråga om professionellt förhållande och kompanjonskap
•    kompetens i fråga om professionell självständighet och professionellt ansvar
•    kompetens i fråga om forskning och utveckling inom ergoterapins kunskapsområde
•    kompetens i fråga om administration och marknadsföring av ergoterapi

Utbildningen i ergoterapi innehåller både teoretiska och praktiska studier. Studierna ger dig förutsättningar för ett personcentrerat och evidensbaserat arbetssätt inom ergoterapi samt förmåga till utveckling av den egna yrkeskompetensen. Studierna fokuserar på vikten av multiprofessionellt arbete samt på ansvaret för att påverka samhällsfrågor som handlar om att möjliggöra aktivitet och delaktig för alla.


Under det första studieåret fokuserar studierna på kunskap, färdighet och attityd i förhållande till aktivitet, delaktighet och medborgarskap. Du får kunskap om yrkets teoretiska grund och kan se människan ur ett holistiskt perspektiv. Du får kunskap om aktivitetens mening och värde och om personers förutsättningar för aktivitet och delaktighet. Du förstår hur aktivitet påverkar personers hälsa och välbefinnande och du kan beskriva ergoterapiprocessens struktur och innehåll. Du är medveten om interaktionen mellan person, aktivitet och miljö och du kan identifiera och åtgärda aktivitetshinder som kan uppkomma i denna interaktion. Du förstår aktivitet, hälsa och delaktighet ur ett samhällsperspektiv.

Under det andra studieåret fokuserar studierna på personcentrerat arbete och professionalitet. Du kan använda teorier, aktivitetsvetenskapens grundbegrepp samt forskning som stöd för ditt etiskt hållbara arbete med olika klientgrupper. Du utvecklar ditt professionella resonemang i klientarbete. Du lär sig att arbeta inom ramen för ditt kunnande och dina färdigheter samt att arbeta multiprofessionellt.


Under det tredje och fjärde studieåret fokuserar studierna på forskning, utveckling och innovation samt på yrkesutveckling inom ergoterapins kunskapsområde. Du lär sig att utnyttja forskningsresultat för att utveckla praxis. Du befäster din professionella identitet under yrkespraktiker och du lär dig att kritiskt analysera omvärlden och arbeta för social hållbarhet. Du kan utgående från ett brukarperspektiv och med grund i aktivitetsvetenskapen implementera innovativa och kreativa planer som stöder hälsoresurser för riskgrupper och möjliggör ett hållbart aktivitetsengagemang i vardagen. Du kan även identifiera ditt behov av yrkesmässig utveckling.

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Ergoterapeut (YH), Toimintaterapeutti (AMK)

Arcada

Arcada

Arcada 

Yrkeshögskolan Arcada är en flerbranschhögskola, som har sitt campus i Ara­biastranden i Helsingfors. Arcada erbjuder praktisk inriktad och högklassig högskoleutbildning på såväl bachelor- som masternivå och fortbildning på svenska och engelska inom: företagsekonomi, idrot, kultur, media, social- och hälsovård och...


Lue lisää oppilaitoksesta Arcada ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Arcada

Jan-Magnus Janssonin aukio 1
00560 Helsinki

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31