Sivuston käyttötapa: Mobiili

Förstavårdare (YH) | dagstudier

Arcada
Yhteenveto
4 vuotta
ruotsi
Hösten
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
   
Heltid
Helsinki
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Förstavårdare (YH) | dagstudier

Förstavårdarutbildningen har som mål att utbilda professionella förstavårdare med en stark förankring i prehospital akutvård. Examen innefattar även en sjukskötarexamen och den helhetskompetens sjukskötaren innehar.

 

Som student vid utbildningen till förstavårdare får du de kunskaper och färdigheter i situationsbedömning som du behöver för att självständigt kunna sätta i gång, upprätthålla och trygga patientens livsfunktioner. Som en del av dina studier deltar du i simuleringsverksamheten i Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter (APSLC), där du får praktisk erfarenhet av förstavårdarens arbetsuppgifter och du lär dig icke tekniska färdigheter så som teamarbete, beslutsfattande, situationsmedvetenhet och ledarskap.

Förstavårdaren samarbetar med andra yrkesgrupper såsom läkare, polis, räddningsmän och representanter för olika organisationer. Eftersom du utgör en del av räddningsteamet vid stora olyckor och katastrofer är det nödvändigt att du behärskar finska för att framgångsrikt klara av studierna.

Praktik ingår i studierna under hela studietiden. Teori- och praktikundervisningen bildar helheter som blir allt mer komplexa ju längre du kommer i utbildningen. Praktiken sker i första hand på sjukhus och på räddningsstationer, t.ex. i ambulanser, på jourpolikliniker, intensivvårdsavdelningar och enheter för hjärtövervakning. Du kan även göra delar av din praktik utomlands.

Det livslånga lärandet och ständig uppdatering och inhämtning av ny kunskap betonas och studenten stöds till självständighet och ansvarstagande samtidigt som utbildningen förbereder för arbete i mångprofessionella team.

Du har följande yrkesspecifika kompetenser då du är klar med dina studier:

  • Akutvård på vårdnivå
  • Akutvård – medicin och farmakologi
  • Akutvårdens teknologi
  • Ledarskap inom akutvården
  • Akutvårdens servicesystem och myndighetssamarbete
  • Sjukvård

Utbildningen i akutvård är mångvetenskaplig – vård och medicinsk kunskap ses som jämbördiga kunskapsområden och utbildningen bygger på detta dualistiska tänkande.

Du får kunskap och handlingsberedskap att fungera i olika vårdkontexter, med patienter i olika åldrar, från olika kulturer och med olika problem och hälsohinder. I dina studier lär du dig att analysera, tolka och tillämpa kunskap från medicin och naturvetenskaper i patientens vårdprocess. Studierna lär dig också att identifiera utvecklingsbehov inom hälso- och sjukvårdsområdet samt aktivt och systematiskt söka och inhämta forskningsbaserad kunskap för att utveckla vården.

Förstavårdarens både teoretiska och praktiska kompetens kvalitetssäkras. Som student genomgår du teoretiska och praktiska prov för att säkerställa sin kunskap på grund- och vårdnivå. De praktiska proven görs vid Arcadas PatientSäkerhets- och LäroCenter (APSLC) tillsammans med representanter från arbetslivet. Utbildningen i förstavård har nära kontakt till arbetslivet och ett fungerande nätverk till olika myndigheter.

Kompetensområdena inom utbildningen i förstavård är hälsovård, sjukvård och akutvård. Förstavårdarens examen omfattar sjukskötarens kärnkunnande. Vårdandets värdegrund, vårdarbetets etiska principer, lagar och författningar styr även förstavårdarens arbete. I utbildningen fördjupar du ditt kunnande inom förstavårdens alla delområden och du blir expert inom ditt eget kärnkunnande, akutvårdens kompetensområde.

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Förstavårdare (YH), Ensihoitaja (AMK)

Arcada

Arcada

Arcada 

Yrkeshögskolan Arcada är en flerbranschhögskola, som har sitt campus i Ara­biastranden i Helsingfors. Arcada erbjuder praktisk inriktad och högklassig högskoleutbildning på såväl bachelor- som masternivå och fortbildning på svenska och engelska inom: företagsekonomi, idrot, kultur, media, social- och hälsovård och...


Lue lisää oppilaitoksesta Arcada ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Arcada

Jan-Magnus Janssonin aukio 1
00560 Helsinki

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31