Sivuston käyttötapa: Mobiili

Rikosseuraamusalan tutkinto

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
Yhteenveto
16 kuukautta
suomi
Opintotukikelpoinen
Kysy seuraavasta koulutuksesta
   
Lähiopetus
Vantaa
Ammatillinen koulutus

Rikosseuraamusalan tutkinto

Rikosseuraamusalan tutkinto pätevöittää valvonnan ja ohjauksen tehtäviin vankiloissa. Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja koulutus kestää 16 kuukautta.

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet rangaistusten tavoitteelliseen, turvalliseen, vaikuttavaan sekä yksilön ihmisarvoa ja -oikeuksia kunnioittavaan täytäntöönpanoon.

Tutkinnon osat

Rikosseuraamusalan tutkinto koostuu perusopinnoista, ammatillisista opinnoista, opinnäytetyöstä ja valinnaisista opinnoista. Ammatilliset opinnot antavat opiskelijalle valmiudet tehdä vaikuttavaa lähityötä. Ammatillisten opintojen osaamisalueet ovat

  • laki ja eettisyys
  • lähityö ja kuntoutus
  • turvallisuus ja valvonta

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Tutkintokoulutus rakentuuuseista lähi- ja työssäoppimisjaksoista. Lähijaksot toteutetaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) Vantaan Tikkurilassa. Työssäoppimista on noin 9 kuukautta ja lähijaksoja noin 7 kuukautta. Työssäoppimisjaksojen aikana opiskelija hankkii kokemusta sekä suljetuista että avoimista vankiloista oppimissuunnitelmansa mukaisesti.

Opiskelija perehtyy myös yhdyskuntaseuraamustoimistoissa tehtävään työhön.Opiskelijan mahdollisuus lähteä suorittamaan työssäoppimisjaksojaan eri paikkakunnille on edellytys tutkinnon suorittamiselle.

Ensimmäistä, orientoivaa työssäoppimisjaksoa lukuun ottamatta työssäoppimisjaksot ovat palkallisia. Lähiopetusjaksojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus saada opintotukea.

Erillishaku Laureaan

Rikosseuraamusalan tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus hakea erillishaun kautta Laurea-ammattikorkeakouluun, jossa rikosseuraamusalan opinnot voidaan laajentaa ammattikorkeakoulututkinnoksi. Laurean sosionomitutkinto kouluttaa rikosseuraamusalan ohjaus-, esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Rikosseuraamusalan tutkinto, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Hakeminen

Opiskelijaksi Rikosseuraamusalan tutkinnolle voidaan ottaa henkilö, joka on

1) Hakuajan päättymiseen mennessä täyttänyt 18 vuotta;

2) Hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut vähintään toisen asteen ammatillisen tutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto), lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon (L672/2005) tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon taikka tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot;

3) Terveydentilaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan vankeinhoitotyöhön sopiva;

4) Saanut vähintään B-luokan ajo-oikeuden; sekä

5) Suorittanut hyväksytysti valintakokeen

(Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta 9 §).

Ammattina vartija

Vartija huolehtii yhteiskunnan, vankilan henkilökunnan ja vankien turvallisuudesta. Vartija osallistuu yhä enenevässä määrin myös kuntoutustehtäviin kuten päihdetyöhön ja vankien vapaa-ajantoimintojen ohjaukseen. Vartijana pääsee tekemään vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi.

Ammatissa tarvitaan vastuullisuuden ja vuorovaikutustaitojen lisäksi muun muassa turvallisuus- ja valvontatyön hallintaa, kuntoutuksen ja ohjauksen osaamista sekä alan lainsäädännön ja määräysten tuntemusta.

Turvallisuus- ja valvontatehtävien hoitamisen perustana on ammatillinen vuorovaikutus ja sitä kautta vangin tuntemus. Lähtökohtana on vakaa ja turvallinen toimintaympäristö, jossa minimoidaan vankien väliset ja henkilökuntaan kohdistuvat turvallisuusuhat, päihteiden käyttö sekä epävakautta aiheuttavat tekijät. Vaikka puhuminen on vartijan tärkein työväline, toisinaan tarvitaan myös voimakeinoja. Turvallisuuden varmistaminen edellyttää kykyä ennakoida ja analysoida turvallisuusriskejä.

Vartijan työ on monipuolista

Vartijan työnkuva on muuttunut entistä monipuolisemmaksi. Vangin kanssa tehtävä tavoitteellinen lähityö tähtää vangin rikoksettomaan elämään.

Vartijan työ on tarkoin säädeltyä. Sitä ohjaavat vankeinhoidon lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet sekä Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) arvot: ihmisarvon kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja usko ihmisen mahdollisuuksiin muuttua ja kasvaa. Ammatissa on tunnettava rikosseuraamusalan toiminnot ja toimintatavat sekä enenevässä määrin myös sidosryhmien toiminta.

Tutkinto / todistus

Rikosseuraamusalan tutkinto, 90op

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Rikosseuraamusalan tutkinto? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskusRikosseuraamusalan koulutuskeskus - RSKK

RSKK on Rikosseuraamuslaitoksen valtakunnallinen oppilaitos, joka antaa rikosseuraamusalan tutkintokoulutusta sekä ammattitaitoa ylläpitävää, täydentävää ja lisäävää koulutusta. Rikosseuraamuslaitos sitoutuu toiminnassaan suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin: ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Työtä ohjaa käsitys yksilön mahdollisuudesta muuttua ja kasvaa. Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen järjestämä tutkintokoulutus...


Lue lisää oppilaitoksesta Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Vernissakatu 2
01301 Vantaa

 Näytä puhelinnumero
www.rskk.fi

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31