Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
   
Pori
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Sosiaaliala

Mukana ihmisen arjessa

Sosiaalialan koulutusohjelmasta sosionomi (AMK) tutkinnon saaneiden työ on eri-ikäisten ihmisten kasvun, kehityksen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemista, arjessa selviytymisen ohjaamista, yhteisöjen vahvistamista, yhteiskunnallista vaikuttamista ja tiedottamista, palveluihin ohjausta ja tuottamista sekä työn kehittämistä eri asiakasryhmien kanssa. Sosionomina (AMK) sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Inhimillisyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edustajana edistät ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Sosiaalialan osaamista tarvitaan yhä enenevästi myös sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen ulkopuolella.

Opiskelijamme työllistyvät

Sosionomit (AMK) voivat toimia julkisen sektorin tehtävissä, yrityksissä, erilaisissa järjestöissä tai kansalaistoiminnassa. Sosiaalialan osaamista tarvitaan yhä enenevästi myös sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen ulkopuolella.

Sosionomina voit työskennellä muun muassa seuraavanlaisissa työympäristöissä:

 • kehitysvammaisten parissa ja vammaistyössä
 • koulun oppilashuollossa tai varhaiskasvatuksessa
 • lastensuojelussa ja nuorisotyössä
 • ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa perhetyössä
 • mielenterveys- ja päihdetyössä
 • rikosseuraamustyössä /vankilassa
 • vanhustyössä tai aikuissosiaalityössä
 • kuntoutuksen tehtävissä
 • kehittämis- ja hanketyössä edellä mainituilla tehtäväaloilla

Koulutuksen sisältö

 • yhteiskuntatieteelliset aineet
 • sosiaalialan ammatillinen työ ja ammatillinen vuorovaikutus
 • monikulttuurinen työ
 • tutkimus, kehittäminen ja johtaminen
 • tiedonhankinta-, viestintä- ja kieliopintoja

Ammattiopinnoissa on mahdollisuus syventyä johonkin seuraavista sosiaalialan tehtäväalueista:

 • aikuissosiaalityö
 • erityiskasvatus ja vammaistyö
 • lastensuojelu, perhetyö ja nuorisokasvatus
 • varhaiskasvatus

Syventävät opinnot toteutetaan, kun vähintään 12 opiskelijaa valitsee kyseisen syventävän kokonaisuuden. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen perusryhmän maksimikoko on 25 opiskelijaa.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus suorittaa 60 opintopisteen laajuiset opinnot varhaiskasvatuksessa ja sosiaalipedagogiikassa, jos opiskelija tulee valituksi varhaiskasvatuksen vaihtoehtoisiin opintoihin.

Sosionomin (AMK) pätevyys sosiaali-, terveys- ja kasvatus-, kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden tehtävissä määrittyy sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa (272/2005). Sosionomi (AMK) on pätevä sosiaaliohjauksen ja kuraattorin tehtäviin (6§). Jos tutkintoon sisältyy vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot, Sosionomi (AMK) on kelpoinen myös lastentarhanopettajan tehtäviin (7§).

Hakeminen

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista)

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on 6000 opiskelijan ja 400 asiantuntijan monialainen, kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu. Vuosittain SAMKista valmistuu noin 1000 opiskelijaa AMK-tutkintoon tai ylempään AMK-tutkintoon. Toimimme meren äärellä Suomen länsirannikolla. Kampukset sijaitsevat Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Vuonna 2017 valmistunut SAMK-kampus Pori...


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu


 Näytä puhelinnumero
www.samk.fi

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31