Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille. Tekniikan keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa ja inhimillisen hyvinvoinnin turvaamisessa näkyy kaikilla TTY:n koulutusaloilla.

TTY:n opiskelualat mahdollistavat laaja-alaisen poikkiteknisen ja monitieteisen koulutuksen. Laajan opetustarjonnan ja useiden hakukohteiden ansioista opintoihin voi yhdistää perinteisiä teknisiä aloja sekä tieteen uusimpia suuntauksia. TTY on mukana diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa (DIA). DIA-valinnassa hakukohteita TTY:lle on yhteensä 13. Soveltuvan korkeakoulututkinnon – esimerkiksi insinöörin, tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulututkinnon – suorittaneet voivat yhteishaussa hakea TTY:lle maisterihaun hakukohteisiin suorittamaan diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoa.

Tampereen teknillisessä yliopistossa on mahdollista suorittaa tutkinto englannin kielellä. Tekniikan kandidaatin tutkinnon voi suorittaa englanniksi International Degree Programme in Science and Engineering -tutkinto-ohjelmassa. Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon voi suorittaa englanniksi seitsemässä tutkinto-ohjelmassa, joissa on tarjolla 15 eri pääainetta. Englanninkieliseen koulutukseen haetaan TTY:n erillishauissa.

Yliopistosta valmistuu diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita. Valmistuneiden erinomainen työllistyminen kertoo siitä, että koulutusta arvostetaan niin teollisuudessa ja elinkeinoelämässä kuin yhteiskunnan muillakin osa-alueilla. TTY:n vastavalmistuneista osaajista 97 prosenttia on tyytyväisiä omaan tutkintoonsa.

Opiskelu TTY:llä on monipuolista ja vaihtelevaa, käytännön harjoitukset täydentävät teoriakokonaisuuksia. Teekkarit opiskelevat luennoilla, harjoituksissa, ryhmissä, harjoitustöissä, laboratorioharjoituksissa, vierailuluennoilla ja yritysvierailuilla.

Yhtenäiseltä kampukselta löytyvät tilat killoille ja ammattiainekerhoille, kaksi kuntosalia, ulkoliikuntapuisto sekä omat salit ryhmäliikuntaan ja palloiluun. Kampuksen kuhinaa ja kohtaamisia lisää entisestään alueen sydämeen syksyllä 2015 valmistunut Kampusareena, joka tuo tutkimuksen, opiskelun, palvelut ja yritystoiminnan aivan uudella tavalla toistensa vaikutuspiiriin. TTY:n kampuksella opiskelun ohessa myös kansainvälistyy. Hervannassa opiskelee ja työskentelee lähes kaksituhatta ulkomaalaista osaajaa. 


Yhteystiedot

Tampereen teknillinen yliopisto

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31